H2020 munkacsoport

Aktualitások, letöltések

 

2015. november 16. 9 óra
H2020 belső képzés a XXXV. számú előadóteremben. A képzésen elhangzott előadások letölthetők.
Dr. Gácsi Zoltán: Pályázati tapasztalatok. Az előadás letölthető itt.
Dr. Baumli Péter: A kutatási ötletek és a pályázatok kapcsolata. Az előadás letölthető itt.
Batta Beatrix: A pályázatírás folyamatának bemutatása. Az előadás letölthető itt.
Dr. Simon Andrea: Buktatók és tanulságok a pályázatírás során. Az előadás letölthető itt.
Dr. Gergely Gréta: A sikeres pályázat ismérvei az értékelési szempontok figyelembe vételével. Az előadás letölthető itt.
Dr. Madarász Tamás: H2020 lehetőségek és kihívások. Az előadás letölthető itt.
Földessy Aranka: Tájékoztató az aktuális H2020 pályázati felhívásokról. Az előadás letölthető itt.

 

2015. október 22. 14 óra

H2020 operatív munkacsoport ülése a Műszaki Anyagtudományi Kar Geleji Sándor Tanácstermében. Az aktuális pályázati felhívásokról elhangzott előadás letölthető itt.

 

2015. szeptember 24. 14 óra

H2020 operatív munkacsoport ülése a Műszaki Anyagtudományi Kar Geleji Sándor Tanácstermében. A kompetencia térképről szóló előadás letölthető itt. Az új H2020 munkaprogramokról elhangzott előadás letölthető itt.

 

2015. augusztus 27. 10 óra

H2020 operatív munkacsoport ülése a Műszaki Anyagtudományi Kar Geleji Sándor Tanácstermében. A kompetencia térképről szóló előadás letölthető itt. A potenciális kutatási szövetségekről, szervezetekről és hálózatokról szóló előadás letölthető itt. A H2020 képzésekről és a tanácsadói szolgáltatások megvalósításának helyzetéről szóló előadás letölthető itt.

 

2015. június 29. 8:30

H2020 operatív munkacsoport ülése. Az elhangzott előadások letölthetők: (1) Tanácsadói szolgáltatások igénybevételének előkészítése itt; (2) Szolgáltatások igénybevétele itt; (3) Képzések itt.

 

2015. június 9. 10 óra

H2020 operatív munkacsoport ülés. Az elhangzott előadások letölthetők: (1) H2020 – FET – Future and Emerging Technologies - A jövő technológiái itt, (2) H2020 – Társadalmi kihívások - Tudomány a társadalommal és a társadalomért itt és (3) MSC Individual Fellowship - Gyakorlati kérdések itt.

 

2015. május 26. 10 óra

H2020 operatív munkacsoport alakuló ülés. Az elhangzott előadások letölthetők: a H2020 operatív munkacsoport működési rendjéről itt, a szakmai feladatokról itt és az aktuális pályázati lehetőségekről itt.

 

 

 

A H2020 munkacsoport célja

A H2020 operatív munkacsoport célja a projekt keretében létrejött öt interdiszciplináris kutatói team valamint a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein működő kutatói teamek H2020 pályázatokba történő részvételének segítése; nemzetközi projektek előkészítésének koordinálása, segítése és nemzetközi kutatás-fejlesztési programokkal való kapcsolattartás. E cél elérése érdekében a projekt keretében egy H2020 operatív munkacsoportot hozunk létre, amelyben a kutatói teamek képviselői mellett olyan stratégiai kutatási területek képviselői is megjelennek, mely területeket a Miskolci Egyetemen fejleszteni kívánunk.

A H2020 operatív munkacsoport feladata

A H2020 operatív munkacsoport vezetője a titkár és az asszisztens közreműködésével szervezi, előkészíti, és adminisztratív eszközökkel segíti a munkacsoport tevékenységét. Az operatív csoport feladata összhangban a kapcsolódó intézményi feladatokkal a következőkre terjed ki:

  • Elsődleges feladat meghatározni azokat a kutatókat intézményi szinten, akik H2020-as projektek generálásában, illetve menedzselésében szóba jöhetnek. Agilis, ambiciózus és bizonyos eredményeket már felmutató kutatók, akik angolul megfelelő szinten beszélnek.
  • A projektek gyakorlati megvalósításánál szóba jöhetnek olyan emberek, akik angolul nem beszélnek megfelelő szinten, de szakmai kvalitásaik miatt fontos szereplői le-hetnek a szakmai munkának.
  • Ezen kívül meghatározandó pénzügyi és adminisztrációs segítő munkatársi kör.
  • Ezekből generálni kell egy állandó munkacsoportot, akik a pályázatok generálásában tevékenykednek. Az elnyert pályázatok megvalósítását is ők irányítanák, de abba már be lehet vonni más kutatókat, egyéb dolgozókat.

A H2020 munkacsoport felépítése

Vezető: Dr. Madarász Tamás, a Pályázati Koordinációs Központ igazgatója

Képzés módszertani felelős: Dr. Lukács János egyetemi tanár

Titkár: Földessy Aranka ügyvivő szakértő

Asszisztens: Tihanyi Katalin ügyvivő szakértő

Tagok: Az öt interdiszciplináris kutatói team egy-egy képviselője; a Miskolci Egyetem sikeres TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 pályázatának projektmenedzsmentje; a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területeinek képviselői:

Földtudományok: Dr. Hartai Éva egyetemi docens

Anyagtudományok és technológiák: Dr. Palotás Árpád Bence, egyetemi tanár

Gépészeti és Informatikai tudományok: Dr. Bertóti Edgár, egyetemi tanár

Állam- és jogtudományok: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Gazdálkodás- és szervezéstudományok: Dr. Nagy Szabolcs, egyetemi docens

Multidiszciplináris bölcsészettudományok: Dr. Horváth Zita, egyetemi docens

Egészségtudományok: Dr. Kiss-Tóth Emőke, főiskolai tanár

A H2020 operatív munkacsoport tevékenységét Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes felügyeli.