Indikátorok

A Kutatói Teamek a projektmenedzsment által kialakított indikátortáblázatnak megfelelően tervezik az indikátorok teljesítését, valamint az egyes személyekhez rendelt feladatokat, illetményeket, 3 illetve 4 hónapos bontásban a projekt teljes futamidejére vonatkoztatva. A projektmenedzsment által elkészített, és a megvalósíthatósági tanulmányban vállalt indikátortáblázat az egyes Kutatói Teamek feladat vállalásai alapján került összeállításra. A projekt egészére vállalt indikátor teljesítés ezen részteljesítések összegéből adódik.

A projekt megvalósításában közreműködő projekt menedzsment, a Kutatói Teamek és a H2020 operatív munkacsoport vállalja, hogy a projekt során létrehozott kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább öt évig, azaz 2020. december 31-ig fenntartja, és igény szerint ezekről a tevékenységektől adatot szolgáltat.

Kapcsolódó cél Indikátor megnevezése Mérték-egység

Kiindulási érték

Célérték KT-re bontva Céldátum Az adatforrás megnevezése
Kimenet indikátorok
(OC_7) Nemzetközi kutatásmódszertani tapasztalatok adaptációja
A projekt keretében képzésben, felkészítésben részt vevő személyek száma
0
18
-
2015. november 30.
Intézményi adatszolgáltatás

(OC_3) Nemzetközi kapcsolatok stratégiai elmélyítése

(OC_5) Európai Uniós programok kezdeményezése és azokban való részvétel

A projekt során elért potenciális Horizont2020 partnerek száma
db
0
25

1KT: 5
2KT: 10
3KT: 3
4KT: 4
5KT: 3

2015. november 30.
Pályázói adatközlés, együttműködési megállapodás
(OC_1) Interdiszciplináris kutatói csoportok kialakítása
A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók száma
0
36

1KT: 7
2KT: 8
3KT: 9
4KT: 8
5KT: 4

2015. november 30.
Intézményi adatszolgáltatás
(OC_8) Kutatás-menedzsment kapacitások bővítése
A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók számán belül fiatal kutatók, hallgatók száma
0
24

1KT: 5
2KT: 4
3KT: 6
4KT: 6
5KT: 3

2015. november 30.
Intézményi adatszolgáltatás, projekt-dokumentáció
(OC_1) Interdiszciplináris kutatói csoportok kialakítása
A projektbe bevonásra került MTA doktori címmel rendelkező kutatók száma
0
12

1KT: 2
2KT: 4
3KT: 2
4KT: 2
5KT: 2

2015. november 30.
Intézményi adatszolgáltatás
Eredmény indikátorok

(OC_2) Műszaki és természettudo-mányi területen a piaci K+F+I hangsúlyának növelése

(OC_4) K+F+I együttműködések stratégiai erősítése
A projekt során létrejött hazai és nemzetközi együttműködések száma
db
0
36

1KT: 5
2KT: 15
3KT: 5
4KT: 6
5KT: 5

2015. november 30.
Projekt eredménye-képpen újonnan létrejött együttműködési megállapodások

(OC_1) Interdiszciplináris kutatói csoportok kialakítása

(OC_9) Stratégiai kutatási területek fejlesztése
Előkészített K+F projektek (létrehozott kutatócsoportok) száma
db
0
5
-
2015. november 30.
Projekt leírás

(OC_3) Nemzetközi kapcsolatok stratégiai elmélyítése

(OC_5) Európai Uniós programok kezdeményezése és azokban való részvétel
A projekt keretében létrehozott Horizont2020 operatív munkacsoport száma
db
0
1
-
2015. november 30.
Pályázói adatközlés
Hatásindikátorok
(OC_8) Kutatás-menedzsment kapacitások bővítése Kutatás-módszertani képzések száma db 0 3 - 2015. november 30. Intézményi adatszolgáltatás
(OC_6) K+F+I láthatóság növelése Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatrend-szerének bővülése % 100 105 - 2015. november 30. Intézményi adatszolgáltatás
(OC_5) Európai Uniós programok kezdeményezése és azokban való részvétel Az Európai Uniós pályázatok számának növekedése a Miskolci Egyetemen % 100 120 - 2015. november 30. Intézményi adatszolgáltatás

Frissítve: 2015.05.16. 11:43