Letöltések

Beszerzésekhez kapcsolódó dokumentumok
IT - Árajánlat kérés minta
IT - Irodaszer megrendelő (Wondex)
IT - Jegyzőkönyv árajánlatok értékeléséről
IT - Másolópapír megrendelő (Wondex)
IT - Szakkönyv igénylő

Humánpolitikai dokumentumok
IT - Átláthatósági nyilatkozat minta (ME)
IT - Beutalás előzetes orvosi munka alkalmassági vizsgálatra (ME)
IT - Értékelő lap nem oktatók (ME)
IT - Értékelő lap tanárok (ME)
IT - Értékelő lap oktatók-kutatók (ME)
IT - Javaslat oktatói-kutatói munkakör betöltésére (ME)
IT - Javaslat nem oktatói munkakör betöltésére (ME)
IT - Közalkalmazotti vezető beosztású oktatói-kutatói értékelő lap (ME)
IT - Megbízási szerződés minta (ME) körlevél
IT - Megbízási szerződés körlevéltábla
IT - Munkaköri leírás ME)
IT - Nyilatkozat büntetlen előéletről (ME)
IT - Oktatói-kutatói értékelő lap (ME)
IT - Összeférhetetlenségi nyilatkozat minta (ME)
IT - Összevont nyilatkozat (ME)
IT - Utazási jelentés
IT - Vezető beosztású oktatói-kutatói értékelő lap (ME)

Kiküldetéshez kapcsolódó dokumentumok
IT - Bankszámlaadatok külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségek átutalásához (ME)
IT - Engedélykérelem külföldi kiküldetéshez (ME)
IT - Engedély saját gépjárművel kapcsolatos költségek elszámolására (ME)
IT - Gépjármű használati engedély
IT - Jelenléti ív belföldi kiküldetéshez
IT - Kiegészítő adatlap külsős személy kiküldetéséhez (ME)
IT - Külföldi kiküldetés utasítás és költségelszámolás (ME)
IT - Külföldi kiküldetés elszámolásához kapcsolódó kivonatos számla, bizonylatfordítás (ME)
IT - Nyilatkozat külföldi kiküldetéshez
IT - Úti beszámoló

Szakmai teljesítést igazoló dokumentumok
IT- Egyéni szakmai beszámoló
IT - Emlékeztető sablon
IT - H2020 Munkacsoport beszámoló
IT - Jelenléti ív minta
IT - Képzés elvégzéséről kiállított hivatalos igazolás
IT - Levélpapír minta
IT - Kutatói Team beszámoló
IT - Munkaidő nyilvántartás
IT - Teljesítés igazolás
IT - Teljesítés igazolás bérek és megbízási díjak kifizetéséhez

Szerződések
IT - Együttműködési megállapodás
IT - Melléklet együttműködési megállapodásokhoz (ME)
IT - Szakmai együttműködési nyilatkozat_ Kutatói Team
IT – Szándéknyilatkozat
IT - Szolgáltatási szerződés minta (ME)

IT - Letter of Intent
IT - Cooperation Agreement

Szakmai dokumentumok
IT – Prezentáció sablon
IT - Projektirányítási Kézikönyk