Köszöntő

A projekt átfogó célja a Miskolci Egyetem nemzetközi kutatás-fejlesztési potenciáljának növelése a tudásalapú gazdaság fejlesztése érdekében. Ezen átfogó cél megvalósítása érdekében a Miskolci Egyetem jelen projekt keretében három kiemelt célt fogalmazott meg, melyek a következők:

  • a kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése,
  • a gazdasági szférával való együttműködés erősítése a technológia-intenzív vállalatok innovációs potenciáljának növelése érdekében
  • a K+F+I feltételrendszerének javítása a tudástermelés fokozása érdekében.

A projekt keretében öt interdiszciplináris kutatói team kerül kialakításra. Ezen teamekben közös feladat a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer szervezése, kutató hálózat építése; a kutató team H2020 projekteket előkészítő csoportjának megszervezése; a nemzetközi projektek elkészítésének koordinálása; kapcsolattartás nemzetközi kutatás-fejlesztési programokkal, javaslatok kidolgozása. A szakmai tevékenység támogatására kialakításra kerül egy H2020 operatív munkacsoport, melynek fő feladata a kutatói teamek H2020 pályázatokba történő bekapcsolódásának támogatása. A projekt három alappillére a humán erőforrás és szolgáltatások biztosítása, kutatási és innovációs együttműködések kialakítása, a kutatói teamek projekt időszakon túli fenntarthatóságának biztosítása. A projekt eredményeként a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel való intézményes együttműködésre építve növekedni fog a Miskolci Egyetem potenciálja a kutatás-fejlesztés és ezen keresztül az innováció terén. Az intézmény a Kiválósági Központok piacképes interdiszciplináris K+F+I+O eredményeinek segítségével növeli tudományos hatását és szerepét a nemzetközi tudományos közéletben és ezáltal javítja az Észak-magyarország Régió vonzerejét a gazdasági élet szereplői számára.

Prof. Dr. Gácsi Zoltán
a projekt szakmai vezetője