Kutatói teamek

A projekt keretében öt interdiszciplináris Kutatói Team kerül kialakításra, mely Kutatói Teamek feladata, hogy a meglévő nemzetközi együttműködések elmélyítésével illetve bővítésével, nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációjával képessé váljanak különböző Európai Uniós programokban való részvételre. A projekt keretében létrehozunk egy H2020 operatív munkacsoportot az öt interdiszciplináris Kutatói Team valamint a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein működő kutatói teamek H2020 pályázatokba történő részvételének segítésére; nemzetközi projektek előkészítésének koordinálására, és nemzetközi kutatás-fejlesztési programokkal való kapcsolattartásra. A projekt megvalósítása során a projektmenedzsment és a H2020 operatív munkacsoport folyamatosan kapcsolatot tart és konzultál a Miskolci Egyetem Pályázati Koordinációs Központjával.

Megnevezés Kutatási terület Team vezető
Kutatói Team 1 Felszín alatti vízkészletek védelmével és hasznosításával kapcsolatos innovatív monitoring módszer együttes kidolgozása. Dr. Szűcs Péter
Kutatói Team 2 Környezetbiztonságos és újrahasznosítható nanokompozitok anyagtudományi alapokon történő fejlesztése, valamint a társadalmi hatások elemzése. Dr. Mertinger Valéria
Kutatói Team 3 Innovatív szerkezet tervezés, korszerű anyagok használata és azok természeti, társadalmi és egészségügyi hatásai. Dr. Jármai Károly
Kutatói Team 4 Felületminőséget javító és környezetterhelést csökkentő anyagtechnológiák minőségbiztosítása. Dr. Kundrák János
Kutatói Team 5 Társadalmi és innovációs potenciál növelő stratégiák kialakítása szakértői rendszerrel, különös tekintettel a konfliktuskezelő és érdekkiegyenlítő technikák alkalmazására. Dr. Balaton Károly
H2020 csoport Nemzetközi pályázatokba való bekapcsolódás támogatása. Dr. Madarász Tamás